پژوهش و تحقیق

مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و پیگیری علوم شیمی و نفت

آسپرين

موضوع آزمايش: آسپرين                                          

هدف: تهيه آسپرين

وسايل مورد نياز: ارلن 125 ميلي متري - ترمو متر - قيف - بشر - پايه - گيره             ظرف فلزي - ساليسيليك اسيد - انيدريد استيك - اسيد سولفوريك - آب مقطر

تئوري آزمايش:

آسپرين يكي از رايجترين و پر مصرف ترين داروهاي شناخته شده و يكي از قديمي ترين آنها است. ساليسيليك اسيد كه از مواد اوليه تهيه آسپرين است در مقياس بسيار زياد مي تواند از حرارت دادن سديم منوكسيد با كربن دي اكسيد در حرارت 150 درجه تحت فشار ملايم بوجود آيد.

CH3متأسفانه ساليسيليك اسيد به مخاط دهان و حلق حمله كرده وموجب دردهايي                    مي شود كه ممكن است برتر از دردي باشد كه بخاطرش آسپرين استفاده شده است. طبيعت مخرب ساليسيليك اسيد را مي توان با اضافه كردن گرده استيل اصلاح كرد.    استر ها معمولاً بوسيله واكنش الكلها يا فنولها با اسيدها يا مشتقات اسيد تهيه              مي شود. آنيدريد اسيد ها يكي از مشتقات اسيدها هستند كه به منظور      استريفيكاسيون به كار مي روند. براي سنتز تركيباتي كه گروه استيل دارند معمولاً                  از استيك آنيدريد استفاده مي شود. استيل دار شدن ساليسيليك اسيد يا                      استيك آنيدريد باعث تشكيل استيل ساليسيليك اسيد يا آسپرين مي شود براي        تسريع واكنش از 2 تا 3 قطره سولفوريك اسيد استفاده مي شود كه باعث پروتون دار شدن اكسيژن در استيك آنيدريد مي شود.C,O,OH,O,H,C,CH3,O,:O:,C,CH3,:O:,- H+,C,O,OH,:O:,C,C,O,C,:O:,C,OH,O,:O:,C,CH3,CH3,:O:,+,C,:O:,:O:,CH3,آسپرين

C,O,OH,O,H


CH3,C,O,C,CH3,O,O


+
فنل
اسيد ساليسيليك

 

 

 

 

 

 


روش انجام آزمايش:

در ابتدا دو گرم اسيد ساليسيليك دا در يك ارلن 125 ميلي ليتري ريخته و 5 ميلي ليتر انيدريد استيك به همراه 5 قطره اسيد سولفوريك اضافه مي كنيم. ارلن را خوب تكات دهيد تا همه مواد داخل آن مخلوط شود سپس ارلن را در حمام آب گرم با دماي آب  50 تا 60 درجه سانتيگراد به مدت 15 دقيقه حرارت مي دهيم و در حين اين كار مخلوط درون ارلن را نيز به هم مي زنيم تا واكنش كاملاً انجام شود.و هر چند لحظه دماي آب درون حمام آب گرم را بوسيله ترمومتر چك مي كنيد تا دماي آب بيشتر از 60 درجه نشود. ميبينيد كه رنگ محلول تغيير كرده و بي رنگ مي شود. بعد از پايان 15 دقيقه ارلن را از حمام آب گرم بيرون آورده و به حال خود رها مي كنيم تا كم كم خنك شود. پس از خنك شدن ارلن و محتويات آن 40 ميلي ليتر آب مقطر را به آن اضافه                مي كنيد و مخلوط را خوب تكان مي دهيد ميبينيد كه مخلوط سفيد شده و بلورهاي آسپرين نمايان مي شود. در اين   زمان ارلن را در حماماب سرد گذاشته تا بلورهاي آسپرين بهتر و بيشتر تشكيل شود. سپس مخلوط درون ارلن بوسيله كاغذ صافي صاف ميكنيد. بدين صورت كه كاغذ صافي  را تا زده و درون يك قيف مي گذاريد و قيف را درون يك بشر قرار مي دهيد و مواد درون ارلن را بر روي كاغذ صافي مي ريزيد آب             مواد جدا شده و آسپرين بر روي كاغذ باقي مي ماند.

نتيجه گيري:

استيل دار شدن ساليسيليك اسيد يا استيك آنيدريد باعث تشكيل                            استيل ساليسيليك اسيد يا آسپرين مي شود براي تسريع واكنش از 2 تا 3 قطره سولفوريك اسيد استفاده مي شود كه باعث پروتون دار شدن اكسيژن در                      استيك آنيدريد مي شود.

دلايل عدم تطابق جوابها (خطاها):

خطاها ممكن است شخصي يا دستگاهي باشد مانند درست وزن نكردن اسيد ساليسيليك و يا درست كار نكردن ترمومتر هنگام اندازه گيري دماي آب درون حمام آب گرم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ساعت 12:9  توسط ADNAN SHERIFI  |